Urnebesna lista obećanja

Urnebesna lista obećanja

Tehnički i uskoro bivši metkovski gradonačelnik Dalibor Milan objavio je u svibnju 2017., nakon tijesne izborne pobjede, na jednome internetskom portalu što će sve napraviti u četverogodišnjem mandatu. Toga portala više nema, no budući da Big brother sve prati i pamti, mi vam tekst s tom urnebesnom listom obećanja prenosimo  u cijelosti kako je napisan, bez ikakvih intervencija. Komentare ostavljamo vama i želimo vam dobru zabavu.

 

DALIBOR MILAN: POKRENIMO SE ISKRENO I BEZ PODJELA

26. svibnja 2017.

 

Metković je 25. grad Hrvatske, 6. u Dalmaciji, sazdan od 89 ulica i 4 prigradska naselja s 16.788 stanovnika, prosječne starosti 37 g. od kojih je 4,5 tisuća tinejdžera i 11 tisuća radno sposobnih i nema više vremena za gubljenje u međusobnim podjelama.

Vjerujte mi kad kažem da želim samo ISKRENO I BEZ PODJELA. Moj tim i ja služit ćemo općem dobru cijeloga Metkovića, svih građana bez obzira na različita mišljenja, stavove i svjetonazore. Želim biti gradonačelnik svih građana Metkovića, pravedan i istinoljubiv, odgovoran i odlučan.

Dragi sugrađani, vi i moja obitelj dali ste mi poticaj i snagu da odlučno krenem u najljepše i najuzbudljivije nadmetanje moga života. Bolji Metković je moj jedini cilj.

Krenimo zajedno već 5. lipnja 2017.g. da bi nam svima bilo bolje. Pozivam vas da nam se svi priključite, nećemo vas dijeliti na vaše i naše, bogate i siromašne, na dobre i zle, na lijepe i manje lijepe. Svi zavrjeđujete bolji Metković za budućnost vaše djece, a zajedno možemo i hoćemo napraviti puno toga.

Za uspjeh je potrebna pozitivna energija. Za početak se ne dijelimo, pokušajmo istinski slušati jedni druge i biti konstruktivni. Samo pozitivne ideje i realizacija istih su preduvjet za pokretanje novih radnih mjesta, a zaposlenost je jedan od bitnih pokretača vraćanja osmjeha na ulice ovog grada.

Nemam dogovorenih predizbornih ni postizbornih koalicija s nijednom političkom strankom , pa tako ni s HSS . Ako me netko podrži u Gradskom vijeću, to će biti na transparentan, pošten način i isključivo za dobrobit svih građana Metkovića, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost.

Sugrađani vi ste moj širi tim, a ja odmah sa mojim užim timom krećem na posao:

 

 1. Energetska obnova građevina i korištenje alternativnih izvora energije, kako za javne tako i za privatne korisnike.
 2. Sudjelovati u razvijanju poslovne zone Nova Sela, u suradnji s Općinom Kula Norinska te pokrenuti inicijativu izrade studije mogućnosti korištenja zapuštenog korita Stare Neretve na predjelu Bočina, za gradnju nove osnovne škole i sportskog centra, a preostala površina za veletržnicu i poslovnu zonu.
 3. Rješavanje prometne povezanosti kroz već postojeće planova prometnog povezivanja, koji su sastavnim dijelom Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije i koji predviđaju izgradnju spojnice na autoput kod graničnog prelaza Bijača, odnosno Poslovne zone Nova Sela te hitna izgradanja treće prometne trake prema graničnom prelazu Doljani, do čijeg završetka treba preusmjeravati promet na granične prelaze Gabela Polje i Bijača.
 4. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe kroz EU fondove i aktivno uključivanje Vlade RH sa Hrvatskim vodama u što hitnije rješavanju ovog problema.
 5. Ukidanje naplate parkiranja i razvoj javnih parkirališta, uz održavanje reda na prometnicama, nogostupima i parkirlištima
 6. Obnova i modernizacija gradskog groblja i mrtvačnice
 7. Pokrenuti izmjenu prostornog plana s ciljem da se na zapadnim padinama Šibenice formira izdvojeno građevinsko područje, te tražiti od Vlade RH ustupanje državnog zemljišta u korist Grada Metkovića i prenamjenu istog. Omogućiti zainteresiranim investitorima gradnju staračkih domova i hotela za osobe za poteškoćama u kretanju.
  Svim investitorima će se omogućiti izgradnja navedenih vrsta objekata na infrastrukturno uređenim parcelama uz simboličnu cijenu zemljišta, ali uz obvezno zapošljavanje domaće građevinske operative i radnika sa područja Metkovića.
 8. Izvršiti pravedniju raspodjelu komunalnih zona, kod čega će se valorizirati komunalna opremljenost pojedninih djelova grada osnovnom infrastrukturom i komunalnim uslugama, tako da za istu komunalnu uslugu, građani plaćaju istu
 9. Pristupiti procedurama pronalaska nove, pogodnije lokacije za smještaj odlagališta otpada, kao što su stari kamenolomi predviđeni za zatvaranje, koji se mogu upotrijebiti i za smještaj sortirnice otpada i reciklažnog dvorišta, čime bi se osim opisanog, moglo otvoriti desetak i više radnih mjesta.
 10. Uključit ćemo se u projekt izgradnje kompostane za biootpad, koja također pruža mogućnost otvaranja nekoliko novih radnih mjesta.
 11. U cilju unaprijeđenja stanja u prometu, presipitati ćemo sve mogućnosti za dogovor sa vlasnicim zemljišta pogodnog za trasiranje gradskih ulica na obostranu korist, kroz smanjivanje iznosa komunalnog doprinosa za ustupanje dijela zemljišta za prometnicu, ili povoljnije koeficjente izgrađenosti, katnosti, odnosno prilagođenu površinu građevinske čestice, koje je reducirana prolaskom nove ceste.
 12. Bude li mogućnosti, tražit ćemo rješenje za prometne gužve u samom centru grada, zbog pješačkog prelaza na Trgu Kralja Tomislava, izgradnjom podvožnjaka, čime bi se cijeli trg pretvorio u pješačku zonu, sa mogućnošću korištenja za kulturne, rekreacijske, ugostiteljske i druge namjene.
 13. Nastavit ćemo programe poticane stanogradnje u okvirima Zakona, koji osim mogućnosti kupnje nudi i opciju najma stanova, te intersa tržišta.
 14. Napraviti ćemo „Program potpora u poljoprivredi“ koje će podrazumijevati dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna grada Metkovića.
 15. Projekt gradnje sustava navodnjavanja Koševa i Vrbovaca
 16. Uključivanje pronatalitenih politika Vlade RH, u cilju pojeftinjenja cijene boravka djece u vrtićima, opremanje dječjih vrtića didaktičkim sredstvima, povećanje standarda i produljenje usluge.
 17. Osigurati ćemo besplatne udžbenike za učenike prvih razreda osnovnih škola.
 18. Nastaviti ćemo aktivnosti u smjeru gradnje škola po programu jednosmjenske nastave, koji obuhvaća nadogradnju obrtničke škole i gimnazije bez zauzimanja školskih parkova i pomoćnog igrališta, te dviju osnovnih škola sa sportskim dvoranama na novim lokacijama (Stara Neretva).
 19. Otvaranje socijalne samoposluge uz, prikupljanje, skladištenje, besplatnu dostavu i podjelu hrane i drugih potrepština registriranim korisnicima.
 20. Suradnja na provođenju programa i projekata financiranih iz državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda, organiziranje stalnog prijevoz starijih i nemoćnih osoba od kuće do domova zdravlja, te od Metkovića do bolnica u koje su upućeni (Dubrovnik, Split i Zagreb). Prijevoz bi za potrebite bio besplatan.
 21. Poticati osobe s invaliditetom na zapošljavanje korištenjem mjera HZZ.
 22. U suradnji sa HZZ, županijom i udrugama civilnog društva, sukladno Zakonskim rješenjima, osnovati Zaštitnu radionicu, u kojoj bi većinom radile osobe s invaliditetom.
 23. Dalji razvoj kulturno turističkih sadržaja koji gravitiraju otvorenim muzejima, posebno Muzeja antičke Narone u Vidu i Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću.
 24. Izlazak kulture među građane kroz subvencioniranje domaćih ugostitelja koji u svojim prostorima njeguju kulturne i tradicijske programe, te programe za mlade, kao što su izložbe, pjesničke večeri, maskenbali, plesni programi svetkovine, prezentacije, koncerti i slično.
 25. Depolitizacija sporta i potpuno nemiješanje politike u sport, osim u slučajevima kontrole tokova novca, te praćenje zbivanja zbog opće društvene brige o mladim.
 26. Uključivanje bivših sportaša i sportskih djelatnika u sportske klubove. Vraćanje amaterizma u šport.
 27. Muzej športa (spomen soba na sve generacije metkovskih športaša ),
 28. Gradnja športskog centra na desnoj obali Neretve, sa mogućnošću kombiniranja svih sadržaja u internacionalni sportski pripremni centar (športovi na vodi i slično).
 29. Razvoj pješačkih, biciklističkih i turističkih ruta, Predolac – Šibenica, Metković – Opuzen – Ušće i rekreacijskih i trim staza na kruni obrambenih nasipa s lijeve i desne obale Neretve: Pavlovača – Bijeli Vir i Duvrat – Glibuša.
 30. Planiranje izdvojenog turističkog područja Šibenica – Izvori, i većih turističkih kapaciteta i privatnih domova za starije osobe, hotela za osobe smanjene pokretljivosti (programi potpore EU).
 31. Razvoj seoskog turizma, eko – turizma, vinskog turizma, sportsko – avanturističkog turizma i turizma promatranja ptica.
 32. Program edukacije turističkih vodiča za područje Doline Neretve.

Naselje Vid

 • Izrada urbanističkog plana uređenja
 • Asfaltiranje makadamske ceste prema mrtvačnici i obnova svih kolnika i pločnika
 • Uređenje Velike i Male rive popločavanjem
 • Biciklistička i pješačka staza Vid – Metković
 • Korištenje programa za pomoć pri zapošljavanju mladim i socijalno ugroženim osobama

Naselje Prud

 • Prometno i komunalno uređenje naselja, obnova i gradnjom prometnica, pješačkih pločnika, i biciklističkih staza
 • Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda, kanalizacije i TK mreže, spoj sa prečistaćem otpadnih voda,
 • Unaprijeđenje turističke i ugostiteljske ponude, eko turizma i seoskog turizma,
 • Poticanje sportskih i zabavnih sadžaja za mlade

Naselje Dubravica

 • Premještanje gradskog odlagališta otpada na novu lokaciju u cilju aktiviranja Poslovne zone Dubravica ili njene prenamjene
 • Potpora mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja smanjivanjem doprinosa i naknada,
 • Poticanje razvoja seoskih gospodarstava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva.

Naselje Glušci

 • Poticanje povratka radno sposobnih i mladih žitelja u naselje, oslobađanjem od komunalnog doprinosa i naknada
 • Poticanje razvoja seoskih gospodarstava, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, uzgoja stoke, smanjivanjem svih doprinosa za gradnju, komunalnih naknada, poreznih davanja i parafiskalnih nameta.

 

Ja nudim konkretna rješenja građanima Metkovića, za njihovo dobro i za napredak ovog grada, a ne obećanja.

Dalibor Milan